วิธีประกอบตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก กระจก

วิธีประกอบตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก กระจก

 

วันนี้แอดมินจะมาบอก วิธีประกอบตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก กระจก ท่านใดที่ซื้อตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้ หรือ ตู้เสื้อผ้า 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก แต่ไม่มีกระจก สามารถทำตามวิธีประกอบนี้ได้เลย ส่วนท่านใดที่ซื้อตู้เสื้อผ้า 80, 90 cm 2 ลิ้นชัก ดูวิธีประกอบที่นี่ (วิธีประกอบแตกต่างกันเล็กน้อย)

 

อุปกรณ์ที่ควรมี

 

เครื่องมือประกอบ

 

ขั้นตอนการประกอบ

 

เราจะเริ่มประกอบจากฐานตู้ก่อน อ่านเพิ่มเติม วิธีประกอบเฟอร์นิเจอร์เริ่มจากตรงไหน?

ให้ท่านแยกชิ้นส่วนฐานตู้ออกมา ชิ้นส่วนฐานตู้คือ กองซ้ายมือของรูปด้านล่าง (กองขวาคือกระดูกหลัง) 

ฐานตู้ประกอบด้วย คานยาว 2 เส้น (วิธีสังเกตคือ ปิดผิวเพียง 1 ด้าน ให้ท่านประกอบโดยหันด้านที่ปิดผิวออกด้านนอกเพื่อความสวยงาม) และคานขวาง อาจเป็นสีอะไรก็ได้ เพราะชิ้นนี้จะหลบอยู่ด้านใน)

 

รูปด้านล่างนี้จะตอกเดือยและใส่พุกพลาสติกเรียบร้อยแล้ว (เดือยคือพลาสติกยาวๆ พุกพลาสติกคือเม็ดกลมๆ) (ชิ้นส่วนทุกชิ้นจะประกอบได้ต้องใส่เดือยและพุกพลาสติกเสียก่อน อ่านเพิ่มเติม อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์น็อตดาวน์มีอะไรบ้าง)

 

 

ใส่เดือยและพุกพลาสติก (วิธีสังเกตคานยาวที่ฐานอีกข้อคือ จะมีรู ตรงกลางแผ่นไม้ รูนี้มีไว้ยิงคานขวาง)

 

 

ลักษณะของการใส่เดือยและพุกพลาสติก (พุกพลาสติกห้ามใส่ตรงกับเดือย รูที่ตรงกับเดือยมีไว้สำหรับยิงน็อต)

 

 

ประกอบฐานตู้ แล้วยิงน็อต (ยิงไม้กับไม้ ใช้น็อตยาวหัวแบนทั้งหมด) (น็อตตัวไหนใช้ตรงไหน ไปที่หัวข้อน็อตที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์)

 

 

แผ่นนี้คือแผ่นพื้นตู้ (วิธีสังเกตคือ เป็นแผ่นยาว 120 cm ด้านหนึ่งปิดผิว มีรูตรงกลางแผ่นสำหรับยิงแผ่นกั้น อีกด้านหนึ่งไม่ผิดผิว เพราะซ่อนอยู่ด้านล่าง)

 

แผ่นพื้นตู้ด้านหลัง

 

 

แผ่นพื้นตู้ด้านหน้า

 

 

3 แผ่นนี้ คือ แผ่นชั้นตู้ด้านซ้าย แผ่นกั้นตู้ และแผ่นชั้นด้านที่มีลิ้นชัก (จากซ้ายไปขวา)

 

 

แผ่นขวาสุดเราจะยิงเหล็กสี่เหลี่ยมนี้ (เป็นตัวกันกุญแจทำให้ลิ้นชักสามารถล็อคได้)

(ใช้น็อตสั้นหัวกลม) (น็อตตัวไหนใช้ตรงไหน ใปที่หัวข้อน็อตที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์)

 

 

เสร็จแล้วจะได้ตามภาพด้านล่าง

 

 

ยิงแผ่นชั้นตู้ด้านซ้ายกับแผ่นกั้นตู้

 

 

ประกอบ 3 แผ่นนี้เข้าด้วยกัน และยิงน็อต 

 

 

ใส่ฐานตู้

 

 

ใส่แล้วอย่าลืมยิงน็อตทุกครั้ง

 

 

ประกอบเข้ากับส่วนฐานที่ทำเตรียมไว้ เสร็จแล้วจับตั้งขึ้น

 

 

แผ่นข้างตู้ วิธีสังเกตคือ มีรูใหญ่ๆ สำหรับใส่ราวแขวน

 

 

ยิงพลาสติดรองให้เรียบร้อย (ใช้น็อตสั้นหัวกลม) (น็อตตัวไหนใช้ตรงไหน อ่านเพิ่มเติมที่นี่ ดูที่หัวข้อสุดท้าย)

 

 

อย่าลืมตอกเดือยและใส่พุกพลาสติก

 

 

ใส่แผ่นข้างทั้ง 2 แผ่น และยิงน็อตให้ครบ

 

 

ต่อมาเราจะทำหลังตู้ แผ่นบางๆ ข้างล่างนี้คือแผ่นปิดหลังตู้ มีทั้งหมด 4 แผ่น ได้แก่ แผ่นขนาดเท่ากัน 3 แผ่น และแผ่นขนาดเล็ก 1 แผ่น

 

 

กองขวาคือกระดูกหลังตู้ วิธีสังเกตคือมีเซาะร่องยาวทั้ง 2 ด้าน

 

 

ใส่แผ่นหลัง แผ่นที่1 สลับกับใส่กระดูกหลัง (ใส่กระดูกแล้วอย่าลืมยิงน็อตทุกครั้ง)

 

 

กองใส่แผ่นหลังแผ่นสุดท้าย ให้ใส่แผ่นชั้นบนของตู้เสียก่อนก่อน คือ แผ่นนี้

 

 

ใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ราวแขวน

 

 

ใส่ราวแขวนก่อน ค่อยยิงน็อตยิงแผ่นบน เพราะถ้ายิงน็อตก่อนจะใส่ราวแขวนไม่ได้

 

 

ใส่แผ่นหลังแผ่นสุดท้าย

 

 

แผ่นท็อปหัวตู้และคิ้ว

 

 

ใส่คิ้วและยิงน็อตให้เรียบร้อย

 

 

ประกบแผ่นท็อปเข้ากับตัวตู้และยิงน็อตให้ครบทุกจุด

 

 

กองซ้ายคือแผ่นข้างลิ้นชัก มีทั้งหมด 6 ชิ้น (ลิ้นชัก 1 อันมี แผ่นข้าง 2 แผ่น ซ้ายและขวา)

กองขวาคือแผ่นปิดหลังลิ้นชัก มีทั้งหมด 3 แผ่น (สังเกตจะยาวกว่า โดยยาวประมาณ 60 cm ขณะที่แผ่นข้างลิ้นชักยาว ประมาณ 50 cm)

 

 

แผ่นหน้าบานลิ้นชัก มีรูสำหรับยิงมือจับ บานที่มีรูใหญ่เอาไว้ยิงกุญแจ

 

 

แผ่นพื้นลิ้นชัก มี 3 แผ่น ขนาดเท่าๆกัน

 

 

ตอกเดือยที่แผ่นข้างทั้ง 2 ด้าน ทำแบบนี้ให้ครบทุกแผ่น

 

 

ยิงเหล็กฉาก โดยใช้น็อตสั้นหัวกลม กะให้อยู่กึ่งกลางระหว่างเดือยซ้ายขวา เหล็กฉากตัวนี้มีไว้ดึงหน้าบานกับแผ่นข้าง

ยิงแผ่นละ 1 ตัว(เหล็กฉาก)

 

 

วิธีการยิงคือ กะให้อยู่กลางๆและให้เหลือช่องไฟเล็กน้อย อย่ายิงชิดขอบเกินไป

 

 

ประกอบเข้ากับหน้าบานลิ้นชักและยิงน็อตที่เหล็กฉาก

 

 

ใส่แผ่นพื้นลิ้นชัก แผ่นผิดหลัง และยิงน็อตทั้งซ้ายขวา

 

 

ทีนี้เราก็จะยิงกุญแจที่หน้าบานลิ้นชัก (ลิ้นชักที่มีกุญแจคือลิ้นชักบนลิ้นชักเดียว)

ใช้น็อตตัวล่างยิงมือจับ น็อตตัวบนเราจะไว้ยิงกลอนแบน 

 

 

ยิงมือจับ

 

 

ยิงกุญแจ

 

 

ประกอบลิ้นชักขึ้นมาทั้ง 3 อัน แล้วใส่กับตัวให้ตู้เรียบร้อย

 

 

บานประตูตู้เสื้อผ้า

 

 

ใส่บานพับและยิงน็อตให้เรียบร้อย

 

 

ใช้น็อตสั้นหัวแบน

 

 

ยิงมือจับและกุญแจ (เหมือนที่ทำตรงลิ้นชัก)

 

 

บานประตูเสร็จเตรียมประกอบเข้ากับตัวตู้

 

 

ยิงบานประตู ดูวิธีตั้งบานประตูได้ที่นี่

 

 

ยิงกลอนแบน (ใช้น็อตยาวหัวกลม) ดูวิธีวางกลอนแบนได้ที่นี่

 

 

เมื่อทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ท่านก็จะได้ตู้เสื้อผ้าสวยๆไว้ใช้ 1 ใบ

 

 

 

สั่งซื้อตู้เสื้อผ้ารุ่นนี้

ดูตู้เสื้อผ้าทั้งหมด

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ มีอะไรบ้าง?

วิธีประกอบเฟอร์นิเจอร์ เริ่มจากตรงไหน?

ทำไมไม่ส่งแบบประกอบสำเร็จ?

วิธีใช้งานสว่านไฟฟ้า

วิธีติดตั้งบานประตูตู้เสื้อผ้า

ล็อคประตูตู้เสื้อผ้ายังไง? กลอนแบนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้

ประตูตู้ไม่เสมอ แก้ไขยังไง?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *