โต๊ะเคาน์เตอร์ตัวแอล (โต๊ะคอม+ชั้นวางของ+ชั้นเข้ามุม)

11,900 ฿