โต๊ะเคาน์เตอร์โค้ง มีถาดคีบอร์ด 4 ลิ้นชัก 180 cm 200 cm

10,800 ฿11,900 ฿