ตู้กับข้าวโครงอลูมิเนียม 4 ฟุต 8 ประตู

7,600 ฿8,200 ฿