ตู้ซิงค์ต่อบนโครงอลูมิเนียมมุนมน 150 cm ล่างโล่ง

10,900 ฿