เตียง 2 ชั้น บน 3.5 ฟุต ล่าง 5 ฟุต 6 ฟุต

10,900 ฿11,900 ฿