ตู้บานเลื่อนเหล็กอเนกประสงค์ ประตูทึบ

3,990 ฿4,590 ฿