ตู้เสื้อผ้าเหล็ก บานเลื่อน กระจกเงา 1 บาน

8,990 ฿