โต๊ะทำงานกลุ่ม ชุด WORKSTATION มีเคาน์เตอร์บน 6 ที่นั่ง เพิ่มตัวต่อโค้ง

48,300 ฿