โต๊ะทำงานกลุ่ม ชุด WORKSTATION มีเคาน์เตอร์บน 7 ที่นั่ง 

55,300 ฿